english English

Upisi

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2018./2019.

Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih studija u akademskoj 2018./2019. možete preuzeti ovdje. Prilikom upisa željenog studija potrebno je donijeti obrazac prijave s pratećom dokumentacijom. Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

 UPISI

Informacije za kandidate koji se prijavljuju za upis u prvu godinu studija  u akademskoj 2018./2019. godini preko NISpVU sustava u II. upisnom roku

Proces prijava na preddiplomske studije odvija se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU), a kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr. Više o procesu prijave na studijske programe možete pročitati na www.studij.hr .

VAŽNI DATUMI:

Provedba ispita državne mature: 22. 8. - 7. 9. 2018.

Rok za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i preduvjeta: 18. 9. 2018.

Objava privremenih rang-lista: 13.09. 2018.

Objava konačnih rang-lista: 19. 09. 2018. nakon 16:00 sati

Upisi na visoka učilišta: od 20. 09. 2018.

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati koji se prijavljuju preko NISPVU sustava (PDF). Popunjeni Obrazac prijave s navedenim prilozima treba donijeti na upis.

Termine upisa u I. godinu studija u akademskoj 2018./2019. (za kandidate koji su se prijavili preko NISpVu sustava) možete preuzeti ovdje.

__________________________

Informacije za kandidate koji su stariji od 24 godine, a prijavljuju za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2018./2019. godini u II. upisnom roku

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati stariji od 24 godine (PDF). Popunjeni Obrazac prijave s navedenim prilozima treba donijeti na upis.

Termine upisa u I. godinu studija u akademskoj 2018./2019. (za kandidate koji su stariji od 24 godine) možete preuzeti ovdje.


Tražilica