english English

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Natječaj se raspisuje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Laboratoriju za ekologiju, uzgoj morskih organizama i akvaristiku  na Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku - 1 izvršitelj

NATJEČAJ za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika

NATJEČAJ za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja: jednog suradnika/suradnice za područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02).

NATJEČAJ - izbori u zvanja

I.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora: jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana novinarstvo (5.04.09), 

II. za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02)

III.  za izbor nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača:jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04)

 Repozitorij
Tražilica