english English

Studij Povijest Jadrana i Mediterana

Kliofest 2018.

Nastavljajući program Festivala povijesti Kliofest 2018., a obilježavajući Dan povijesti, 11. svibnja, u sveučilišnom Kampusu, održala su se dva programska sadržaja koje je organizirao studij Povijest Jadrana i Mediterana. Doc. dr. sc. Irena Ipšić održala je predavanje s temom „Kako je Dubrovnik obrazovao povjesničare: tradicija nastave povijesti u Dubrovniku“. Predavanje je organizirano u suradnji sa stručnim vijećem učitelja i nastavnika povijesti Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon toga, studenti Povijesti Jadrana i Mediterana održali su studentsku konferenciju „Dubrovnik kroz povijest“, na kojoj su izložili svoje prezentacije na različite teme iz dubrovačke prošlosti. Organizator je ove konferencije bila Udruga studenata povijesti Sveučilišta u Dubrovniku Ragusa.

Predavanjem mr. sc. Maje Nodari obilježeni Dan povijesti i Dan Europe

U sklopu europske godine kulturne baštine,
a povodom Dana povijesti i Dana Europe,
studij Povijest Jadrana i Mediterana
Sveučilišta u Dubrovniku organizirao je javno predavanje o
očuvanju dubrovačke spomeničke baštine na temu
Društvo prijatelja dubrovačke starine u kontekstu
očuvanja i zaštite spomeničke baštine.

Ante Livajić sudjelovao na seminaru Yugoslavia Revisited

Ante Livajić student preddiplomskoga studija Povijest Jadrana i Mediterana, imao je izlaganje s temom Dubrovnik nakon pada Republike: Identiteti koji nas oblikuju danas, na regionalnom seminaru Yugoslavia Revisited, koji je organizirala Međunarodna udruga studenata povijesti Osijek (ISHA Osijek). Na seminaru je, uz našu sekciju, sudjelovalo 11 ISHA sekcija iz nekadašnjih jugoslavenskih zemalja i 6 sekcija studenata povijesti koji još nisu dio ISHA-e.


Tražilica