english English

Impressum

Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku međunarodno je recenziran časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz  svih znanstvenih i umjetničkih područja. Svi radovi prolaze tzv. dvostruku slijepu recenziju, detaljno objašnjenu u Uputama autorima. Pristup objavljenim radovima u časopisu je slobodan.

~ ~ ~

ISSN 1849-630X (Tisak); ISSN 1849-6571 (Online)

~ ~ ~

Indeksiranje

Hrčak (Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske)

~ ~ ~

Urednički odbor

prof. dr. sc. Ivo Ban, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (Predsjednik Uredničkog odbora)

izv. prof. dr. sc. Mato Brautović, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska

izv. prof. dr. sc. Željko Kurtela, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska

prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska

prof. dr. sc. Mateo Milković, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska

izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska

prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (Glavna i odgovorna urednica)

~ ~ ~

Davorka Turčinović, mag. oec., Sveučilište u Dubrovniku (Tajnik Uredništva)

Katarina Banović, mag. oec., Sveučilište u Dubrovniku (Grafičko oblikovanje)

Jelena Lučić, dipl. knjiž., Sveučilište u Dubrovniku (Klasifikacija članaka)

Ane Pujo, dipl. knjiž., Sveučilište u Dubrovniku (Klasifikacija članaka)

dr. sc. Antun Česko (lektor)

~ ~ ~

Podaci o izdavaštvu

Uredništvo:

Sveučilište u Dubrovniku – Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku

Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, Hrvatska

telefon: +385 (0)20 445 708

e-mail: izdavastvo@unidu.hr

Naklada: 150 primjeraka

 

Časopis izlazi jedanput godišnje (prosinac).

Radovi se zaprimaju do 1. svibnja.

 Repozitorij
Tražilica