english English

Upute autorima

 ZBORNIK SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - UPUTE AUTORIMA

Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku međunarodno je recenziran časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz  svih znanstvenih i umjetničkih područja. Zbornik izlazi jednom godišnje u nakladi od 150 primjeraka. Radovi se objavljuju, u pravilu, na hrvatskom ili na engleskom jeziku. Međutim, Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku može objavljivati radove i na drugim svjetskim jezicima.

Radovi podliježu dvostrukom anonimnom recenzijskom postupku, te se razvrstavaju u  kategorije:

·         izvorni znanstveni rad (sadrži do sada još neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja)

·         prethodno priopćenje (sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, a koje je korisno brzo objaviti)

·         pregledni rad (sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojem autor i sam djeluje, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove)

·         referat za znanstvenog skupa (prethodno referirano na znanstvenom skupu, a u sklopu cjelovitog članka nije objavljeno u zborniku skupa)

·         stručni rad (sadrži korisne priloge iz određene struke i ne mora predstavljati izvorna istraživanja).

Radovi poslani Uredništvu Zbornika moraju zadovoljiti kriterije:

·         svaki ponuđeni rad mora biti autorski izvoran/originalan i neobjavljen,

·         zaglavlje rada treba sadržavati ime i prezime autora, titulu i zvanje, te naziv i adresu ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresu, te jasan  i informativan naslov rada, a svi navedeni podaci moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku; ako je rad na engleskom jeziku onda na engleskom i hrvatskom; rad na nekom drugom svjetskom jeziku treba imati osnovne podatke i na engleskom,

·         opseg rada ne smije prelaziti 20 stranica (oko 40 000 znakova),

·         ispod naslova rada treba napisati sažetak na jeziku kojim je pisan rad;  može imati najviše 150 riječi/15 redaka, a u njemu se u trećem licu na skraćen način opisuje sadržaj rada i rezultati istraživanja,

·         iza sažetka navodi se tri do pet ključnih riječi,

·         autorima se preporuča da naslove i podnaslove pišu istom veličinom slova kao i sam tekst, te da naslove ne uvlače jer će se tekst grafički uređivati i prilagođavati izgledu Zbornika,

·         tablice moraju biti pregledne i korektno priređene, te uredno opisane (broj, naslov, legenda),

·         grafički prilozi trebaju biti pripremljeni u JPEG ili TIFF formatu (grayscale rezolucije 300 ppi), a njihovu veličinu i složenost treba prilagoditi formatu Zbornika (B5) kako bi se jasno vidjeli svi elementi; fotografije moraju biti jasne i kontrastne,

·         autori se obvezno moraju pridržavati znanstvene metodologije u izlaganja građe/pisanju teksta  koja je uobičajna u znanstvenim publikacijama („Harvard style“),

·         iza popisa literature autor je dužan dostaviti i prijevod sažetka i ključnih riječi.

·         da bi se izbjeglo autorovo odustajanje od objave rada u tijeku recenzentskog postupka, autor se obvezuje svojim potpisom u „Izjavi o autorskim pravima“ da prihvaća recenenzentski postupak. Svojim potpisom autor potvrđuje izvornost svoga članka i svoje autorstvo.

·         Rad mora zadovoljavati sve tehničke uvjete navedene u ovim uputama.

Radovi se dostavlja na e-mail: izdavastvo@unidu.hr. Za dodatne informacije možete se obratiti na tel: 020/445-708 ili na e-mail: izdavastvo@unidu.hr. Rukopisi se ne vraćaju. Uredništvo pridržava pravo rukopis redakcijski prilagoditi normama časopisa i radove predane na hrvatskom jeziku lektorirati sukladno standardima hrvatskog književnog jezika. Isti je postupak i s radovima na drugim jezicima.

 Autor dobiva jedan primjerak Zbornika u kojem je objavljen njegov rad.

                                 Uredništvo Zbornika Sveučilišta u Dubrovniku


Tražilica