english English

Projekti u tijeku

Popis projekata u tijeku, kojima je nositelj Sveučilište u Dubrovniku možete pronaći u nastavku:

Upravljanje dinamičkim sustavima - ConDyS

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Martin Lazar

Izvor financiranja: HrZZ

Trajanje projekta: ožujak 2017. - veljača 2021.

Mogućnosti reindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva – REINDUCE

Voditelj projekta: dr.sc. Nebojša Stojčić

Izvor financiranja: HrZZ

Trajanje projekta: siječanj 2017. - siječanj 2020.

Utjecaj promjena termohaline cirkulacije u istočnom Mediteranu na planktonske zajednice u južnom Jadranu: ekološki i genetički pristup (AdMedPlan)

Voditelj projekta: dr. sc. Mirna Batistić

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Trajanje projekta: 01.09.2015 - 31.08.2019.

Modeliranje mehanizama i razvoj biosenzora za transport živih riba u uvjetima bez vode

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Branko Glamuzina

Izvor financiranja: Znanstveno-tehnološka suradnja s NR Kinom

Trajanje projekta: od 2017. do 2019.

ROADIE:  Optimalni dizajn i nelinearno upravljanje autonomnim podvodnim vozilom

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Ivana Palunko

Izvor financiranja: Hrvatsko-njemački znanstvenoistraživački projekti

Trajanje projekta: 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2019.

Osnivanje bezvirusnoga matičnog nasada agruma viših kategorija

Voditeljice projekta: dr.sc. Mara Marić, znan.sur. i Marija Marinović-Peričević, dipl.ing.agr.

Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Trajanje projekta: 2016.-2020.   

Utjecaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana

Voditelj projekta: dr. sc. Davor Lučić

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Trajanje projekta: Od 01. travnja 2017. do 01. travnja 2019.

Identifikacija i gospodarenje gen-fondom maslina na području Dubrovačko-neretvanske županije

Voditelj projekta: Marina Barnjak Vukas, mag.chem.

Izvor financiranja: Dubrovačko-neretvanska
županija

Trajanje projekta: 3 godine (projekt započeo 2015.)

Mljetska jezera: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na morske biocenoze

Voditelji projekta sa Sveučilišta u Dubrovniku: dr.sc. Vladimir Onofri, dr.sc. Davor Lučić, dr.sc Marijana Hure i dr.sc. Ivona Onofri

Izvor financiranja: Javna ustanova Nacionalni park Mljet

Trajanje projekta: Svibanj 2018.- Prosinac 2018.

______________________________________________________

Popis projekata u tijeku, na kojima je Sveučilište u Dubrovniku partner možete pronaći u nastavku:

Razvoj i promocija Partnerskpg vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potecijala Dubrovačko – neretvanske županije- OPERA II               

Koordinator na razini Sveučilišta u Dubrovniku: izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž            

Suradnici sa Sveučilišta u Dubrovniku: doc.dr.sc. Marija Bečić, Ivan Grbavac, doc.dr.sc. Zorica Krželj Čolović, doc.dr.sc. Ivana Palunko, doc. dr. sc. Perica Vojinić i Tomo Sjekavica, mag. ing. comp. vanjski suradnik

Izvor financiranja:Europski socijalni fond

Trajanje projekta: 14. svibnja 2018. – 14. studenog 2020

Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija

Program: Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014-2020

Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Trajanje: 01/2017 - 01/2020

Proračun: vrijednost projekta 33.872.704,57 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi 32.645.708,48 kuna, od čega 85 % bespovratna sredstva u iznosu od 27.748.345,48 kuna

Cross border joint research and awareness raising action in detecting environmental conditions. Establishing higher safety and protection measures of Maritime domain parts (emphasize on coast) of Croatia and Montenegro – CORE. Grant contract No: 2013-0017-975002.

Ustanova nositelj: Hrvatski Hidrografski Institut, Split

Voditelj projekta i suradnici: Vinka Kolić/Dr. Sc. Iris Dupčić-
Radić, Dr. Sc. Katija Dolina, Dr. Sc. Nikša Glavić

Izvor financiranja: Europska komisija, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

Trajanje projekta: 23 mjeseca (do 2018.)

MORUS - Unmanned system for maritime security and environmental monitoring

Ustanova nositelj: Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj projekta i suradnici: prof.dr.sc. Stjepan Bogdan/ doc. dr.sc. Ivana Palunko, dr.sc. Domagoj Tolić, dr.sc. Rade Garić, dr.sc. Mirna Batistić

Izvor financiranja: NATO – Science for  Peace Programme

Trajanje projekta: 01.09.2015. – 31.08.2018.

DATACROSS - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima

Ustanova nositelj: Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ivan Petrović

Koordinator na razini Sveučilišta u Dubrovniku: doc.dr.sc. Ivana Palunko    

Izvor financiranja: SAFU i MZOS  

Trajanje projekta: 01.11.2017. - 31.10.2022.  

Jean Monnet / Erasmus+ Project: Democratization and Reconciliation in the Western Balkans (oznaka: 587516-EPP-1-2017-1-AL-EPPJMO-NETWORK)

Ustanova nositelj: New York University Tirana

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Eltion Meka

Voditelj projekta na Sveučilištu u Dubrovniku: prof. dr. sc. Pero Maldini

Suradnici na projektu sa Sveučilišta u Dubrovniku: doc. dr. sc. Davor Pauković, izv. prof. dr. sc. Mato Brautović

Izvor financiranja: JM / Erasmus+

Ukupno dodijeljeni iznos: 295.092,30 EUR

Trajanje projekta: 2017 - 2020

UniActive

Ustanova nositelj: Erasmus Student Network Dubrovnik

Voditeljica projekta: Ivana Grkeš, ESN Dubrovnik (ivana.grkes5@gmail.com)

Suradnici sa Sveučilišta u Dubrovniku: prof. dr. sc. Pero Maldini i izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić

Izvor financiranja:  Europski socijalni fond (ESF)

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Nacionalni programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj

Ustanova nositelj: Ministarstvo poljoprivrede

Voditelj projekta na Sveučilištu u Dubrovniku: Marijo Car, dipl.ing.agr.

Suradnici sa Sveučilišta u Dubrovniku: doc.dr.sc. Mara Marić, dipl.ing.agr., Marijo Car, dipl.ing.agr, Marija Marinović Peričević, mag.ing.agr., Ivana Paladin,mag.ing.agr, Domagoj Ivan Žeravica, mag.ing.agr

Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i EU fond za Ruralni razvoj (mjera 10, podmjera 10.2)

Trajanje projekta: 2017. - 2020.

 Repozitorij
Tražilica