english English

Nastavnici

NASTAVNICI  NA DIPLOMSKOM  STUDIJU„KLINIČKO SESTRINSTVO“

1.      prof. dr. sc. Kamelija Žarković, dr. med.

2.      dr. sc. Neven Žarković, dr. med.,  znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, predavač

3.      prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, dipl. psih., znanstvena savjetnica

4.      izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, prim. dr. med., viši znanstveni suradnik

5.      izv. prof. dr. sc. Pero Maldini

6.      izv. prof. dr. sc. Stella Fatović Ferenčić

7.      izv. prof. dr. sc. Velimir  Lupret, prim. dr. med., znanstveni savjetnik

8.      doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo,  dr. med., znanstvena suradnica,

9.      doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med.

10.  doc. dr. sc. Josip  Lukenda, dr. med., znanstveni suradnik

11.  doc. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med., znanstveni suradnik

12.  doc. dr. sc. Denis Čerimagić, prim. dr. med.

13.  doc. dr. sc. Sonja Kalauz, prof.def., znanstvena suradnica

14.  doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl. ing. biotehn., viša znanstvena suradnica

15.  doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, prim. dr. med.

16.  doc. dr. sc. Morena Milić, prim. dr. med., znanstvena suradnica

17.  doc. dr. sc. Narcis Hudorović, prim. dr. med., znanstveni suradnik

18.  dr. sc. Sanda Tešanović, dr. med., predavač

19.  dr. sc. Antonela Gverović-Antunica, prim. dr. med., znanstvena suradnica, predavač

20.  mr. sc. Marija Radonić, prim. dr. med., viši predavač

21.  mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med., viši predavač

22.  mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač

23.  mr. sc. Josip Lopižić, prof. psih., predavač

24.  Ivana Bakija, dr.med., predavač

25.  Mara Županić, dipl. med. techn., viši predavač

26.  Sanja Zoranić, dipl. med. techn., predavač

27.  Vedrana Iveta, dipl. med. techn., predavač

      STRUČNI SURADNICI

1.      dr. sc. Mira Ivanković, prim. dr. med.

2.      dr. sc. Dražana Martinović Mamić, dr. med

3.      dr. sc. Milko Padovan, dr. med.

4.      dr. sc. Dean Strinić, dr. med.

5.      dr. sc. Miloš Lalovac, dr. med.

6.      dr .sc. Vilma Kosović, dr. med.

7.      dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.

8.      dr. sc. Petar Palić

9.      mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med.

10.  mr. sc. Dženis Jelčić,  dr. med.

11.  mr. sc. Jerko Ban, MFA

12.  Mario Wokaunn, prim. dr. med.

13.  Ilenia Romić Marčinko, dr. med

14.  Stanka Mejić-Krstulović, dr. med.

15.  Darko Miović, dr. med.

16.  Zvonimir Curić, dr. med.

17.  Ines Trninić, dr. med.

18.  Helena Kaštelan, dr. med.

19.  Davor Romanović, dr. med.

20.  Stjepan Đuričić, dr. med.

21.  Suzana Kamber, mag. med. techn.

22.  Marina Vučković Matić, mag. edu. rehab.

23.  Jelena Kelez, dipl. soc. rad.

 Repozitorij
Tražilica